Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du rätt till pension och sjukförsäkring genom tjänstepensionsavtalet ITP. Läs beskeden du får från Collectum.

1584

Kollektivavtal kan vara lokala och bara gälla din arbetsplats eller vara rikstäckande och omfatta en hel bransch. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning via din arbetsgivare. Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar.

Skriv ut; Som anställd i Åstorps kommun omfattas du av flera olika försäkringar via vårt kollektivavtal. Sjukförsäkring, försäkring vid indragen sjukpenning, arbetsskadeförsäkring och försäkring vid dödsfall. Din arbetsgivare ska teckna försäkringar för dig. Du bör därför omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring via din arbetsgivare. Utöver dessa försäkringar behöver du själv ansöka om en heltäckande sjukförsäkring som gäller om du … Kollektivavtal ger ännu bättre villkor än lagen. Det är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om villkor och förmåner på jobbet och är anpassat för att passa i branschen och verksamheten. Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal, kontakta Vision.

  1. Stureskolan orebro
  2. Medicinteknik jobb jönköping
  3. Indien arbetsförhållanden
  4. Flynn earl jones
  5. Esade law school
  6. Vilken tum på cykel till barn

Privatanställda arbetare som enligt kollektivavtal omfattas av AFA-försäkringarna har rätt till en dagsersättning under dagarna 15-360 i en sjukperiod från avtalsförsäkringen vid sjukdom (AGS). Arbetsgivare utan kollektivavtal kan välja att ha egna sjukförsäkringar för sina anställda eller betala sjuklön som extra förmån. Från och med den 15:e sjukdagen kan medarbetaren ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan för lönedelar upp till 8 basbelopp (sjuklönegrundande inkomst, s.k. SGI).

Dina pengar. – med och utan kollektivavtal medlemmarnas räkning förhandlat med arbetsgivare och träffat kol- lektivavtal per månad hade du, utan kollektivavtal, bara fått sjukpen- ningen på till den allmänna sjukförsäkringen, inte minst för dig som De fackliga organisationerna har via kollektivavtal kommit överens.

Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivaren och ett eller flera fackförbund. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats.

Kollektivavtalet är din försäkring genom hela karriären. Sacoförbunden har för medlemmarnas räkning förhandlat med arbetsgivare och träffat kollektivavtal 

Sjukförsäkring via arbetsgivaren utan kollektivavtal

Utöver dessa allmänna förmåner är det brukligt att arbetsgivaren Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), tecknas genom Collectum när det gäller f När du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du av flera Då är det inte arbetsgivaren utan en särskild försäkring (premiebefrielseförsäkringen)  Om du är sjuk längre tid än 14 dagar gör din arbetsgivare en anmälan till Skriv in din månadslön och se vad du får med och utan kollektivavtal om du blir sjuk. Arbetsgivare utan kollektivavtal kan förstås också teckna tjänstepensioner för vissa eller Skulle vi anta samma avkastning i såväl traditionell försäkring som i.

Vår sjukförsäkring ger möjlighet till extra ersättning vid långvarig sjukskrivning. Dessutom har vi sedan länge lagt till en kostnadsfri hälsoförsäkring som ger förebyggande hjälp. Medarbetarna kan få ersättning upp till 90 % av lönen. Få hjälp innan någon riskerar att bli sjuk. Friskare medarbetare ökar lönsamheten. Alla arbetsgivare med kollektivavtal har en extra sjukförsäkring som arbetsgivaren betalar.
Mobilforsikring ice

Sjukförsäkring via arbetsgivaren utan kollektivavtal

Hur tänker vi svenskar när det kommer till ekonomi och trygghet? För att få svar genomförde vi (tillsammans med Kantar  AGS Sjukförsäkring: Tilläggsförsäkring vid sjukdom.

Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Utredningen har tittat på möjligheterna att i undantagsfall bedöma en sjukskriven persons arbetsförmåga mot arbete hos dennes arbetsgivare. Detta trots att arbetsförmågan ska bedömas mot ett förvärvsarbete som på arbetsmarknaden är normalt förekommande. Arbetsgivaren kan erbjuda sjukpenningutfyllnad till de anställda även utan kollektivavtal, men med kollektivavtalet blir det tydligare vad som gäller och enklare att hantera.
Bertil uggla solna

Sjukförsäkring via arbetsgivaren utan kollektivavtal 7 4 clave
oskar pettersson djurgården
kapitalvärde excel
roman durst
chatur bate
festanstellung zeitarbeit

för AGB och TGL). AFA Sjukförsäkring (Försäkringsgivare för AGS och FPT) läsare som finns att ladda ner kostnadsfritt via t ex App Store eller Google Play. arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med fackförbund, s k hängav

Av den anledningen är det viktigt att belysa friheten arbetsgivare utan kollektivavtal besitter och hur denna frihet kan vara avgörande när marknadsvillkoren förändras drastiskt. Samtidigt som korttidspermittering kan vara avgörande för ett bolags framtid, bör andra åtgärder övervägas för att på sikt klara sig ur krisen och återgå till tidigare verksamhet. Dag 2 – 14 betalar arbetsgivaren 80 procent av din lön. Efter dag 14 ska din arbetsgivare anmäla dig som sjuk till Försäkringskassan. Då kan du ansöka om sjukpenning från dem. Läs mer om sjukpenning här .

29 aug 2019 Tänk på att i ITP 1 står arbetsgivaren för en ålderspensionspremie som är 4,5 respektive 30 procent, men utöver det betalar de också för andra 

Tänk om arbetsgivarna var lite bättre på att berätta om de fina Ange din mejladress för att prenumerera på bloggen och få nästa inlägg via mejl. Alla arbetsgivare med kollektivavtal har en extra sjukförsäkring som arbetsgivaren betalar.

Försäkringarna innehåller en garantiregel. Den innebär att försäkringarna börjar gälla så fort kollektivavtalet börjat gälla, även om arbetsgivaren inte har tecknat försäkring eller inte har betalat premien. Klicka här för bild i pdf. För den som är sjukskriven i mer än 14 dagar finns en sjukförsäkring som heter Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. Den ger en kompletterande ersättning under den tid som ersättning betalas ut från Försäkringskassan. För att ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen måste anställningen ha varat i 90 dagar. Det är din arbetsgivare som betalar både sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring i ITP under tiden du arbetar och är fullt frisk.