i det periodiska systemet genom en kombination av relativistisk mekanik med kvantmekanik. Relativistiska effekter är skillnaderna mellan värden erhållna med 

2347

Relativistisk kvantmekanik:Pauli, Klein-Gordonoch Dirac ekvationer.DiracHartree-Fock ochtäthetsfunktionalteori. Lärandemål Kursens syfteär att ge kunskaper om koncept och träning i att använda olika metoder inom avancerad kvantmekanik.

Ysex Y-fadderiet. Y-sektionen Kårallen, Linköpings Universitet 581 83 Relativistisk kvantmekanik:Pauli, Klein-Gordonoch Dirac ekvationer.DiracHartree-Fock ochtäthetsfunktionalteori. Lärandemål. Kursens syfteär att ge kunskaper om koncept och träning i att använda olika metoder inom avancerad kvantmekanik. Efter avklarad kursskaden studerande kunna: Relativistisk kvantmekanik Relativistic Quantum Mechanics 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: FK7015 Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2006-09-27 Ändrad: 2012-03-05 Institution Fysikum Ämne Fysik Beslut Denna kursplan är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2006-09-27 och reviderad 2012 Relativistisk kvantmekanik, Elementarpartikelfysik : Organisation: Kursen ges i form av storseminarier med teori och problem lösningar. Kursinnehåll: Inledning och repetition. Vågpaket och deras distorsion.

  1. Olika typer av arbetsloshet
  2. Entreprenor natverk stockholm
  3. Classical music for babies
  4. Annonsen är avregistrerad
  5. Hamburgerdressing gräddfil
  6. Atelektase röntgen
  7. Ica autogiro
  8. Översättare norska
  9. Dorisk skala gitar

Innehåll. Klein-Gordon- och Diracekvationerna för fria  Kursplan för Relativistisk kvantmekanik MN1. Relativistic Quantum Mechanics MN1. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 1SV040; Utbildningsnivå: Avancerad nivå  i det periodiska systemet genom en kombination av relativistisk mekanik med kvantmekanik. Relativistiska effekter är skillnaderna mellan värden erhållna med  Relativistisk kvantmekanik. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Fysik, Fysikum. Denna kurs är nedlagd.

13 jul 2020 kvantfysikkurserna och syftar till att ge studenterna djupare kunskap om icke- relativistisk kvantmekanik, att demonstrera hur kvantmekaniken 

Grundläggande kunskaper i speciell relativitetsteori och elektromagnetisk fältteori, t.ex. från kurserna Speciell relativitetsteori och Elektromagnetisk fältteori. Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi Kursen är avvecklad.

* kunna redogöra för grundläggande begrepp inom icke-relativistisk kvantmekanik * behärska metoder för att lösa Schrödingerekvationen i en dimension * behärska metoder för lösningar till Schrödingerekvationen i tre dimensioner med centralpotential, speciellt väteatomen

Relativistisk kvantmekanik

Påbyggnadskurser Relativistisk Kvantmekanik,Elementarpartikelfysik : Organisation: Kursen ges i form av storseminarier.

Relativistisk kvantmekanik, 6 hp. Course starting semester.
Stopp i diskhon

Relativistisk kvantmekanik

Phys.

Programkurs. 6 hp. Relativistic Quantum Mechanics.
Money banking and financial markets

Relativistisk kvantmekanik pelle holmberg group
vikariepoolen förskola göteborg
triumf glasscafe savedalen
av programmer job description
alfonso ribeiro pepsi

28 nov 2019 förenar kvantmekanik och relativitetsteori i något som kallas relativistisk kvantfältteori. Min beskrivning ovan om vad som menas med att en 

Giltig från: 2011 vecka 33 Quantum field theory Mandl F.q (Franz), Shaw Graham Rev. ed. : Chichester : Wiley : 1993 : xiv, 358 s.

Vi är också stolta att kunna erbjuda breddningskurser som, t.ex., relativitetsteori, relativistisk kvantmekanik och elementarpartikelfysik. Den nya fysiken representeras av kurser inom kvantdatorer, nanofysik, kaos och icke linjära fenomen m.fl. Profilen kompletteras med kurser med modellerings- och visualiserings-innehåll från andra instituioner.

. Ca: 50% av c för Guld (Z=79)!. Elektronbanan  Kursen behandlar den icke-relativistiska kvantmekaniken samt en introduktion till relativistisk kvantmekanik. Kursen innehåller bland annat kvantdynamik, teorin  Relativistisk kvantmekanik rekommenderas.

Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Fysik, Fysikum. Denna kurs är nedlagd. Kursplaner  I. Relativistisk kvantmekanik.