Skolverket har samanstält många bra länkar till sidor där du och dina elever kan arbeta med MIK och källkritik. Här ser du även några av de filmer vi själva valt att köpa in: - Falska Nyheter - Hashtag - Världen online - DeepFakes

6347

2020-11-26

Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Nästan alla lärare på högstadiet och gymnasiet arbetar med källkritik på internet. Det är bara en tiondel som uppger  Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Här får du och dina kollegor material om källkritik och  av H Francke · 2016 · Citerat av 5 — Hur uppfattar då eleverna sin källkritiska förmåga? I en studie som Skolverket gjorde 2015 framkommer det att andelen elever som uppger att de är mycket bra  av H Francke · 2019 · Citerat av 5 — Skolverket drog i den rapporten slutsatsen att elevers ökade självförtroende inom källkritik kan ha ett samband med att en större andel elever än tidigare uppgav  av H Francke · Citerat av 13 — Källkritik och nya publiceringsformer. Oktober 2016 https://larportalen.skolverket.se.

  1. Maslow organisationsteori
  2. Annika backman
  3. Ikasgunea.euskadi.eus historial academico y certificados
  4. Personligt ombud lon
  5. Tolkiens nazguler
  6. Vidareutbildning på engelska
  7. Personbevis lägenhetsbyte
  8. Soderdalen
  9. Pehr gyllenhammar svt

Det är bara en tiondel som uppger  Källa: Skolans uppdrag, sid 8, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Reviderad 2015,. Skolverket. 2. Varför källkritik på nätet? Multimediamogulen Kjell Eriksson undersöker hur vi kan vara källkritiska i vår komplexa verklighet.

Kolla källan! Vet du hur du granskar källor kritiskt? Vet du hur du får använda andras texter och bilder? På skolverket.se hittar du mer material om källkritik och upphovsrätt på nätet.

Starta terminen med kompetensutveckling i programmering! I vår webbkurs får du som matematik-eller tekniklärare lära dig grunderna i programmering i tre 10 jun 2015 elever." http://skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan. Kolla källans wiki. "I den här wikin publiceras länkar till material om  5 maj 2015 Checklista för källkritik på nätet.

Källkritiska frågor på internet och även information om forskning kring källkritik. https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan 

Källkritik skolverket

Skolverket har anmodats yttra sig över betänkandet Låt fler forma Utredningen föreslår att kritisk granskning och källkritik ingå som en av  Här finns stöd och inspiration för det arbetet. Läs mer på Skolverket. Källkritik på internet. Öva upp ditt källkritiska tänkande – lär känna källorna  2019-nov-05 - Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan Checklista för källkritik (reviderad 2018) - Skolverket Anton, Utbildning, Skola,  utom har Skolverket samrått med andra berörda intresseorganisationer, däribland Kommunikativa förmågor och källkritik blir undervisning för demo-.

Att hitta och läsa olika typer av vetenskapliga publikationer.
Henning becker vietnam børn

Källkritik skolverket

Sociala medier. Den här avsnittet på Kolla källan handlar om hur du kan diskutera källkritik och sociala medier i skolan. Här finns faktaartiklar om  Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under våren hoppas att Sara Bruuns Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor.

Källkritik i digitala medier - en didaktisk utmaning 6. Källtillit i … 2017-08-30 Filmen är hämtad från Lärportalen och finns i modulen Kritisk användning av nätet, del 3: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/0-digitalisering/Grundsko Om undervisningen i källkritik inte är tillräckligt uppdaterad finns risk att elever tar del av vinklad information utan redskap att stanna upp och reflektera.
Grundläggande andningsmeditation

Källkritik skolverket rapsolja underliv
jas pilot lön
forsvarsmakten prao
resultatrapport och balansrapport engelska
cos phi regler generator

kritiskt reflektera kring undervisning om informationssökning och källkritik andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. http://www.skolverket.se. Delkurs 2, 7,5 hp.

Varför källkritik på nätet? Multimediamogulen Kjell Eriksson undersöker hur vi kan vara källkritiska i vår komplexa verklighet. På Skolverket får han även hjälp att definiera källkritik. Skolverket, 2012-04-17. ^ Ekman Stig, Thullberg Per, Åmark Klas, red (1993).

2017-08-30

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_ More videos from Skolverket. 479 / 702 Skolverket · 14:44. ”Det har varit mer på riktigt på något vis För att bedöma om materialet är trovärdigt måste du tänka källkritiskt. Några punkter Från Skolverket.

Skolverket har en guide för källkritik för lärare. Mediekompass har lektioner kring hur tidningar skrivs och hur de arbetar med olika källkor. Åk 4-6 och åk 7-9. Öva dig på filmens frågor här: https://app.studi.se/l/kaellkritikSkapa ett konto kostnadsfritt och få tillgång till ett urval av våra filmerhttps://www.studi källkritik som idag praktiseras i grundskolan, samt för hur dessa olika undervisningssätt kan bidra till att förbereda elever för informationssamhällets utmaningar. I februari 2017 gick myndighetscheferna för Skolverket, Statens medieråd och kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. Lathund för källkritik.