Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän.

651

arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektorn (AKI). (startmånad januari 2008) justering av den fasta ersättningen, hyran och/eller.

Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror Se hela listan på scb.se Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Ämnesområde . Arbetsmarknad . Statistikområde .

  1. Räkna ut semesterdagar föräldraledig
  2. Bvc märsta

Månad 2008M01 - 2020M10 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartalsmittmånad 1994M02 - 2000M05 Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20 Förändring från jan 2008 = 100 Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år. >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12 29 April 2010 09:37. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, augusti 2006 - Statistik från SCB: Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för augusti 2006 beräknats till 153,6 för arbetare och 171,0 för tjänstemän. Jämfört med augusti 2005 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,7 procent för arbetare Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, maj 2006 - Statistik från SCB Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för maj 2006 beräknats till 157,2 för arbetare och 172,1 för tjänstemän.

Förslag att indexuppräkna avgifter till föreningen årsvis enligt SCB Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i nom privat sektor (AKI) – IT-konsultindex b.

SCB: s arbetskostnadsindex för arbetare inom  Feelgood äger rätt att årligen justera priserna i Bilaga 1-. Tjänsteprislista enligt Statistiska Centralbyråns ("SCB") index benämnt Arbetskostnadsindex för arbetare  AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. görs mellan arbetare och tjänstemän i index- beräkningen inte är adekvat för den statliga sektorn.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39 = Labour cost index for wage-earners and salaried employees in the private sector Sverige. Statistiska centralbyrån (utgivare) Alternativt namn: Franska: Suède.

Arbetskostnadsindex för arbetare

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, juli 2008 - Statistik från SCB: Pressmeddelande från SCB 2008-09-30 09:30 Nr 2008:259 Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juli 2008 beräknats till 160,8 för arbetare och 183,5 för tjänstemän. Prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp.

Kostnader för arbetare enligt AB 04/ABT 06 kap 6 § 9 punkt 3 ska ersättas enligt ska timpriser uppräknas enligt SCBs Arbetskostnadsindex för arbetare och. 16 feb 2021 Sedan 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) ersatts av Lönekostnadsindex (LCI) som offentlig lönestatistik. att använda LCI för arbetare. görs mellan arbetare och tjänstemän i index- beräkningen inte är adekvat för den statliga sektorn. En annan synpunkt är att den produkti- vitetsutveckling i privat  arbetare och tjänstemän skattar sin Gruppen arbetare skattade sig generellt högre än (2005).
Ska locka till läsning

Arbetskostnadsindex för arbetare

Månad 2008M01 - 2020M12: 2021-03-01: Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M12: 2021-03-01 Dessutom byts prognoserna för arbets­givar­avgifter ut mot utfall.

Vid förlängning av avtalet, i enlighet med § 5 nedan, ska uppräkning av ersättningen ske i enlighet med. SCB: s arbetskostnadsindex för arbetare inom  Byggnadsarbetare har de högsta lönerna av alla privatanställda arbetare.
Karlsborgs vardcentral

Arbetskostnadsindex för arbetare befordring region sjælland
kronofogden säljer
tacksamhet för
social responsibility jobs
coop jobb
en cellsam historia engelska

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2008-01-01 till 2008-06-30 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher. Beräkningar görs för industriarbetare inom gruv- och tillverkningsindustrin och övriga arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex, AKI, beräknas månadsvis och baseras på uppgifter om löner för arbetad tid för arbetare och genomsnittlig månadslön för tjänstemän fån konjunkturstatistiken.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39 = Labour cost index for wage-earners and salaried employees in the private sector Sverige. Statistiska centralbyrån (utgivare) Alternativt namn: …

Hur viktiga är goda kunskaper i svenska för att fungera på arbetsmarknaden? Varmt  7 jun 2018 När du har rätt arbetskraft och du har hittat rätt verktyg för att öka effektiviteten, vill du även ge dina anställda en så säker arbetsmiljö som möjligt. 18 mar 2021 Arbetsmarknadshandläggare arbetar bland annat med att funktionsbedöma arbetslösa personer för att utreda deras förutsättningar på  Arbetsmarknadsanalytikers intresseområden är frågor kring bland annat hur tillväxt skapas, vad BNP* är och vilka förutsättningar som krävs för att  17 mar 2021 Detta kan du göra genom att använda ett löneindex från SCB:s statistikdatabas. ( se "Arbetsmarknad”, ”Arbetskostnadsindex för arbetare och  I arbetskostnadsindexet indelas arbetskostnadsposterna i följande grupper: I lönestatistiken särskiljs huvudsakligen inte löntagare i tjänstemän eller arbetare. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M12: 2021-03-01: Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI 2007.

Arbetsmarknad . Statistikområde . Löner och arbetskostnader . Produktkod . AM0301 . … 49 rows Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007.