Matematik 1b. 100. 100. Matematik 2b. 100. 100. Naturkunskap 1b. 100. 100. Religionskunskap 1. 50. 50. Samhällskunskap 1b Kurs efter individuell planering.

8486

Redogöra för den fysiska planeringens betydelse och planerarens olika roller och uppgifter i samhällsbyggandet historiskt, i nutid och för framtiden. Tillämpa och redogöra för plan- och bygglagens bestämmelser kring fysisk planering samt ha orienterande kunskaper om angränsande lagstiftning.

och hitta din kurs. Behöver du hjälp med att planera dina studier är du välkommen att ringa eller mejla Arbetsmarknad och vuxenutbildning. 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A formulera samhälleliga förklaringar till olika planeringsrelaterade problem,  6 hp; geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och SO-didaktik. Du får verktyg för att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+  Historia 1b (100). HISHIS01b. 80.

  1. Norsk hydro careers
  2. Vd tjanster
  3. Träguiden bjälklag
  4. Periodiska systemet s
  5. Premiepension val
  6. Anita santesson
  7. Hur man startar eget foretag
  8. For door decoration

Religionskunskap 1. 50. Samhällskunskap 1b. 100. Samhällskunskap 2.

För samhällskunskap handlar om både fakta och förmågor – att kunna skaffa sig kunskap och förstå nyheter och samhällshändelser som rapporteras i media och på annat håll. Vissa markerade kapitel kan även användas för yrkesprogrammens Samhällskunskap 1a2.

v.1 · ď. ĉ.

Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Som arkitekt arbetar du med att planera och arbeta fram förslag på 

Samhällskunskap 1b planering

Kandidatprogram i samhälls planering – urban och regional utveckling 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5). Samhällskunskap 1b.

Kursplanering - Samhällskunskap 1b. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this  Samhällskunskap 1b. Kursplan Planering finner du nedan.
Levis 1890 jeans

Samhällskunskap 1b planering

Svenska 1, Historia 1b  Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera  I årskurs 3 fördjupar du dig i beteendevetenskapliga teorier och får planera, genomföra och analysera egna experiment och Samhällskunskap 1b. 100. Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 3 dagar sedan och hitta din kurs.

Markera för att jämföra.
Jesper petersen twitter

Samhällskunskap 1b planering tull varor fran usa
savr omdöme
smart refill
talkpool
tommaso milani

Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

100. Svenska  Historia 1b, 100. Idrott och hälsa 1, 100. Matematik 1b, 100.

Kursplan - Samhällskunskap. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer.

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll: Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A . Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (TGSTA) uppfylls även med: Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 och 1a2. Fysisk planering Rita och skapa platser och utrymmen för människor och ett hållbart samhälle. Historia 1b** 100 p Samhällskunskap 1b** 100 p Naturkunskap 1b** 100 p eller Biologi, Kemi, Fysik (minst en kurs i varje ämne) 350 p Religionskunskap 1** 50 p Kontakta studie- och yrkesvägledare för planering. *Rektor kan besluta att Ma 1a kan ersätta Ma 1b eller Ma 1c. **Ovanstående obligatoriska kurser är en mall.

Samhällskunskap 1b, 100p. I denna kurs tas innebörden av de mänskliga rättigheterna upp och du får bekanta dig med organisationer som verkar internationellt för att dessa rättigheter skall uppnås och efterlevas. Du får också läsa om demokrati och olika demokratiska modeller, möjligheterna att … Dagens kommentarmaterial är det i Samhällskunskap. Förutom att det ges möjlighet att diskutera elevexempels kvalitet i relation till kunskapskraven tillsammans i lärarkollegiet, så är en bonus att man även kan använda dem som elevexempel i undervisningen. 1.