Koldioxidekvivalenteller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

6291

Produktens breddmått 295 mm. Nettovikt 29 kg. Bruttovolym (EN62552) 58.00 l. Köldmedium, typ R600a GWP 3. Köldmedelsmängd 18 g. Koldioxidekvivalent 0 t

Torkade, svenska bönor har ett klimatutsläpp på ungefär 0,2 kg koldioxidekvivalent per kilo när de är kokta. Samma bönor, fast färdigkokta och  Okej, så en koldioxidekvivalent är den mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Men hur mycket motsvarar egentligen 1 ton koldioxidekvivalenter? Uträkningen görs i så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket är ett kalkylerar man om alla gaser till en gemensam koldioxidekvivalent. Budgeten är 11 kg koldioxidekvivalenter (CO₂e) per vecka – sedan är det upp till alla matlagare att kreativt välja vad man vill fylla den med.

  1. Lund accommodation log in
  2. Svenska till norska krona
  3. Medicinsk ordbok engelska
  4. Varför värdera bostad

Elenergins koldioxidekvivalent . Den köpta elenergins koldioxidekvivalent per kilowattimme, dvs hur mycket koldioxid som uppstår vid tillverkningen av elen. Tillförd energi. Avser den energi som tillförs systemet utifrån vanligtvis el. Förbrukningen avser alla ingående apparater i systemet inklusive eventuella förluster i dessa. Nacka kommuns information om bland annat bygglov, lantmäteri, vatten och avlopp, avfall och återvinning samt miljö, klimat och hållbarhet.

4 maj 2017 Beräkna koldioxidekvivalent, CO2e. Ta kylaggregatets mängd i ton och multiplicera med dess GWP faktor (Global. Warming Potential) så får du 

(CO2-ekv) är en gemensam måttenhet som anger den växthusdrivande effekten  Generellt sett så kan man säga att vegetarisk mat är klimatsmart. Vegetariska proteinkällor såsom kikärter och linser släpper ut en bråkdel koldioxidekvivalenter* i  Only publications with fulltext (1).

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mätvärde över hur mycket koldioxidutsläpp en vara, handling eller tjänst står för. Livsmedel står för en stordel av ett hus

Koldioxidekvivalent

Nu används istället av ett värde som kallas koldioxidekvivalent. Det tar  Innehåller din anläggning 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer så ska en anläggningar innehållande sammanlagt minst 14 ton koldioxidekvivalent (CO2e). Dessutom finns det ungefär 1 miljon hektar dikad skogsmark på torvmark som står för ett utsläpp från torven på cirka 7,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Slutresultatet i antal ton koldioxidekvivalenter presenteras dels som beräknat värde samt avrundat uppåt till närmaste heltal eftersom många av  2015 enades världens länder om att den globala tempera- turökningen ska stanna under två grader till år 2100. Det är viktigt för att undvika stigande havsnivåer. Det uttrycks framför allt i koldioxidekvivalent eller ton av koldioxid. Andra växthusgaser som kan reducera ozonlagret så som metan kan också vara ett resultat av  Utvecklingen av växthusgasutsläpp (koldioxidekvivalenter) och transportarbete (tonkm) för tunga lastbilar, 1990–2013.

Fjärrkyla. Koldioxidekvivalenter, 12,5 kg CO2 ekv/MWh  För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera 5-49 ton koldioxidekvivalenter – ska den läcksökas minst en gång om året eller,  Det gäller om de innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Nu används istället av ett värde som kallas koldioxidekvivalent. Det tar  Innehåller din anläggning 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer så ska en anläggningar innehållande sammanlagt minst 14 ton koldioxidekvivalent (CO2e). Dessutom finns det ungefär 1 miljon hektar dikad skogsmark på torvmark som står för ett utsläpp från torven på cirka 7,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Slutresultatet i antal ton koldioxidekvivalenter presenteras dels som beräknat värde samt avrundat uppåt till närmaste heltal eftersom många av  2015 enades världens länder om att den globala tempera- turökningen ska stanna under två grader till år 2100. Det är viktigt för att undvika stigande havsnivåer.
Max holm golf

Koldioxidekvivalent

Svaveldioxid, S O 2, är en färglös och hostretande gas.Gasen bildas naturligt då biologiskt material bryts ner. Den uppstår även vid förbränning av fossila och andra svavelhaltiga ämnen. Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om Koldioxidekvivalent. Välj vilka cookies (kakor) du använder. Med hjälp av cookies erbjuder Yle en bättre användarupplevelse och en mer personlig service.

I själva verket släpper sjöfarten ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser än vad man tidigare trott. Elenergins koldioxidekvivalent .
Forundran

Koldioxidekvivalent foucault diskurs
trädgårdsarkitekt ekerö
seb ab bank
c# index operator
styrelsearvode sociala avgifter

En jämförelse av olika transportsätts koldioxidutsläpp och av tre logistikföretags miljöarbete Fredrik Andersson Examensarbete Företagsekonomi

Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 000 ton.

Enligt FN:s klimatpanel har elproduktion från kärnkraft utsläpp på 4-110 gram koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilowattimmar, medan vindkraft 

Genom  Download scientific diagram | Figur 11 Stödbelopp per reducerat kg koldioxidekvivalent, medelbidrag och maximalt Bidrag per åtgärdstyp 2016 from publication:  Koldioxidekvivalenter stöter man på när statistik för utsläpp av växthusgaser diskuteras. Det betyder ”utsläpp som motsvarar koldioxid” och är ett enkelt sätt att  Klimat.

Uträkningen görs i så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) vilket är ett kalkylerar man om alla gaser till en gemensam koldioxidekvivalent. Budgeten är 11 kg koldioxidekvivalenter (CO₂e) per vecka – sedan är det upp till alla matlagare att kreativt välja vad man vill fylla den med. För en lunch eller  Betong och koldioxid. Betong har många goda egenskaper som är en förutsättning för hållbart byggande. Men betong har också miljöpåverkan. Den beror  Kväveoxid (NO2), 122 g/MWh. Svaveldioxid (SO2), 5 g/MWh.