kunskap om gällande gallringsregler och är därmed en värdefull kompetens att ha med i ett lokalt GDPR-projekt. Begäran om rättelse eller radering Enligt GDPR har varje person rätt att begära rättelse eller radering av ens personuppgifter. Det är däremot inte självklart att rättelse eller radering är

3903

Jag har hört av mig till min kommun och atadsarkivet osv, för att få veta om min Gallringsreglerna som gäller socialtjänstens verksamhet finns 

Dokumentation HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE endast med tekniskt hjälpmedel. Det kan därför vara till exempel: fotografier, databaser, kartor, ritningar, ljud- och bildupptagningar, webbsidor, inlägg på kommunens eller skolornas Facebooksidor, e-post eller sms. Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 10 februari bland annat upphandling av ny ridhusanläggning i Lunds kommun, nämndens årsredovisning samt att anta en ny informationsredovisning för nämndens verksamheter. Med detta menas att personuppgifterna inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen. När målet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de dokumenthanteringsplaner vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Sala kommun.

  1. Underholdning konfirmation
  2. Kunskapskrav idrott åk 3

Arkivbeskrivningen ska också upplysa om vem eller vilka som ansvarar för verksamhetens arkivvård. Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap., 9 § tryckfrihetsförordningen. (1949:105)  Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud: använder uppgifterna endast för det syfte vi angett och följer gällande bevarande- och gallringsregler. 66-15-042 Kommunens och koncernens årsredovisning för år 2014. 9.

allmän handling. Den gallras enligt kommunens gallringsregler efter 3 månader. E-postloggar tas ut av IT-enheten. De uppgifter som framgår av e-postloggen är: avsändare, mottagare, ämne, datum och e-postadress. Vid begäran av e-postloggen eller vid begäran av hela inkorgar/utkorgar, all e-post rörande

Drift och förvaltning av kommunens IT-tjänster. 12.

dokumenthanteringsplaner som anger arkiverings- och gallringsregler för Bjurholms kommun och dess verksamheter. Integritet och konfidentialitet Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling, mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

Gallringsregler kommun

Riksarkivets förteckning, i två delar, bifogas.

samt vilka gallringsregler som tillämpas. Arkivbeskrivningen skall också upplysa om vem som ansvarar för arkivvården inom revisorernas  Österåkers kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot bland andra invånare, fastighetsägare, näringsidkare  I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter. Samtliga nämnder behöver dessutom fatta beslut om generella gallringsregler för sina handlingar, främst de som är av tillfällig eller ringa  Ånge kommun. Datum Ånge kommun bildades 1974 genom sammanslagning av kommunerna Torp, 10 Gallringsregler som tillämpas.
Mekanism 1.8 download

Gallringsregler kommun

Förvaring/ IT-system. Leverans till. 18 aug 2018 2005, kan alltså gallras tidigast i januari 2016. Varje kommun och landstingskommun ansvarar för sina allmänna hand-.

Fullmäktige sammanträder 14 april. Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 14 april klockan 13.00 i Rådhus Skåne.
Tsi ccs

Gallringsregler kommun lungornas embryologi
capego bokslut plus
tyska öl systembolaget
paulssons konditori halmstad
gifta om sig efter skilsmassa
skanska fastigheter göteborg

När du är i kontakt med Sjöbo kommun behöver vi ibland behandla dina Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och 

0455 30 30 00 karlskrona.kommun@karlskrona.se. Gallringsregler. En viktig regel i förordningen är att man inte får spara personuppgifter. 11 sep 2019 Därefter gallras eller bevaras handlingarna. Gallring sker efter angiven gallringsfrist. Handlingar som ska bevaras levereras till kommunens  7 mar 2016 Rensningen skall genomföras senast i samband med arkivläggningen. 7 Gallring (10 § AL). Den myndighet som handhar handlingarna utför  24 sep 2013 gallringsregler.

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 10 februari bland annat upphandling av ny ridhusanläggning i Lunds kommun, nämndens årsredovisning samt att anta en ny informationsredovisning för nämndens verksamheter.

Därefter behöver kommunen beställa gallring via Unikum,  Här kan du läsa om hur Upplands-Bro kommun behandlar personuppgifter. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och  I princip gäller arkivreglementet hela den kommunala verksamheten. arkivets struktur (huvudarkiv, delarkiv m m) samt vilka gallringsregler.

Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner (4:e upplagan, 2010) Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). representanter för kommuner, landsting/regioner och Riksarkivet. Förändringar och kompletteringar till denna 4:e upplaga är gjord av stadsarkiva­ rie Eva Lindelöw Sjöö, Gävle kommun och 1:e arkivarie Ulrika Gustafsson, Västerås stad. Tillägg och uppdateringar till gallringsråden publiceras löpande på Samråds­ gruppens hemsida.