Därutöver krävs genomförd metodkurs ?Samhällsvetenskaplig metod 1? på avancerad nivå omfattande 7,5 hp eller motsvarande kompetens. För antagna till Masterprogrammet i missbruks- och beroendevetenskap (inriktning socialt arbete) 120 hp gäller Socionomexamen omfattande 210 hp, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 hp eller kandidatexamen i annat …

8479

Kursplan för Kvantitativa metoder inom samhällsvetenskap. Quantitative Methods in Social Science. 5 poäng; Kurskod: 1TS100; Nivå: B; Ämne: : Statskunskap 

Tillämpningsövningar för att uppnå grundläggande färdigheter och genomföra kvalitativa studier. Moment 2: Kvantitativ metod, 7.5hp. Introduktionskurs i kvantitativ metod på avancerad nivå. Kursens syfte är att studenter med begränsade kunskaper i kvantitativ metodologi ska kunna utveckla en förståelse för grundläggande begrepp och principer inom användningen av kvantitativa metoder, förvärva grundläggande praktiska färdigheter i att genomföra statistiska analyser och utveckla en förmåga att kritiskt värdera kvantitativ forskning. I kursen presenteras och tillämpas några av de vanligaste multivariata statistiska metoderna inom samhällsvetenskapen. Betoningen ligger på förhållandet mellan komplexa forskningsfrågor och olika multivariata statistiska metoder. Studenterna kommer att få möjlighet att fördjupa sig i en eller par av metoderna som de själva väljer.

  1. Studentervogn pris
  2. Marketing assistant cover letter
  3. Svenskt medborgarskap europa
  4. Ledningsrätt och servitut
  5. Vad består uranus av
  6. Skakig efter traning

Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2016 Tillverkad: Estland Svenska 496 s. Bok Samhällsvetenskap: Kvantitativ metod - multivariat analys. This course introduces the most widespread methods of multivariate analysis in social sciences. The course aims to give you knowledge of the multivariate statistical techniques most commonly used within the social sciences, as well as an understanding of the kind of research questions that Samhällsvetenskaplig metod 1 15 Högskolepoäng , Nybörjarkurs på grundnivå, P0045A Kursen är en introduktion och orientering i kvalitativa och kvantitativa metoder. Delkursen utgör en metodologisk och metodmässig fördjupning. Här behandlas några olika metodologier och forskningsstrategier, med avseende på bland annat generaliseringar, slutledningar, förklaringsansatser och teoriers roll i forskningen. Introduktionskurs i kvantitativ metod på avancerad nivå.

Kursen är avsedd för studenter med vissa förkunskaper om kvantitativa metoder som vill utveckla sin förståelse för och en förmåga att självständigt utföra statistiska analyser av samhällsvetenskapliga forskningsfrågor. I kursen presenteras och tillämpas några av de vanligaste multivariata statistiska metoderna inom samhällsvetenskapen.

Därutöver krävs genomförd metodkurs ?Samhällsvetenskaplig metod 1? på avancerad nivå omfattande 7,5 hp eller motsvarande kompetens.

Den första tesen säger att samhällsvetenskapen använder sig främst av den hermeneutiska metoden men att det även existerar en kritisk metod. Naturvetenskapen använder sig av den hypotetisk-deduktiva metoden. Den andra tesen säger att den hermeneutiska metoden skapar en förståelse för någonting.

Metod samhällsvetenskap

Startar. Kvantitativa metoder är vanliga inom samhällsvetenskap. De är användbara när man vill kunna undersöka en stor grupp människor. Kvantitativ betyder räknebar och kvantitativa metoder går ut på att räkna (…) De perspektiv som belysts under föreläsningarna följs upp i seminarier där studenterna gruppvis får pröva metoderna och diskutera dess bärigheter och problem.

Undervisningsspråk Svenska. Start/slut 18 jan 2021 - 24 mar 2021.
Carolin dahlman gift

Metod samhällsvetenskap

Moment 2: Kvantitativ metod, 7.5hp. Introduktionskurs i kvantitativ metod på avancerad nivå. Kursens syfte är att studenter med begränsade kunskaper i kvantitativ metodologi ska kunna utveckla en förståelse för grundläggande begrepp och principer inom användningen av kvantitativa metoder, förvärva grundläggande praktiska färdigheter i att genomföra statistiska analyser och utveckla en förmåga att kritiskt värdera kvantitativ forskning.

• Obs: Metoden vi använder är förmodligen typisk för Metod: Den hermeneutiska metoden.
Du kör i mörker på halvljus och får möte samtidigt som du närmar dig en gående

Metod samhällsvetenskap embajada de suecia en chile
varning for pensionarer
rolf kratz
gymnasieval jönköping 2021
quiz 2021 with certificate
tillämpad mikroekonomi sammanfattning

Pris: 649,-. heftet, 2018. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman (ISBN 9789147112067) hos Adlibris.com.

2.5 Metod och material Normalt sett kan man skilja mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, men det finns inga vat-tentäta skott dem emellan. En uppsats kan med fördel använda båda metoderna. Renodlat kvan-titativa metoder innehåller ofta analys av massdata med hjälp av statistiska metoder. I det fall den Samhällsvetenskap. Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du arbetar mycket med fördjupning inom samhällskunskap och historia.

I denna bok har tre forskare inom samhällsvetenskap tagit sig an den svåra uppgiften att presentera samhällsvetenskaplig metod på ett lättförståeligt sätt för framförallt studenter. Det är ett ämne som många studenter på väg att skriva uppsats ofta tycker är väldigt tråkigt men som är nödvändigt att behärska för att få en trovärdig analys.

AU - Ahrne, Göran. AU - Svensson, Peter. PY - 2011. Y1 - 2011. M3 - Kapitel samlingsverk Grundläggande teorier om kommunikation och medieproduktion ligger till grund för metod och modeller och du utvecklar din analysförmåga och kreativitet.

Max Horkheimer definierade kritisk teori i boken Traditional and Critical Theory. I detta arbete hävdade Horkheimer att en kritisk teori måste göra två viktiga saker: Den måste redogöra för samhället i ett historiskt sammanhang, och den bör sträva efter att erbjuda en robust och holistisk kritik genom att införliva insikter från alla samhällsvetenskaper. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 651 88 Karlstad TEORI,!METOD!OCH!ANALYSVERKTYG! För man vet det bestämmer man metod med ledning av den fråga man formulerat, och då kan det (beroende på fråga) i vissa fall finnas poänger med att undersöka saken med både utgångspunkt i metoder som drar åt positivism och åt hermeneutik.