Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen.

2544

Den kompletterande pedagogiska utbildningen gör det möjligt för dig som redan har akademiska meriter att bli lärare i de ämnen du kan bäst och gillar mest.

Pedagogiskt program för Uppsala universitet. Diarienummer: UFV 2015/826; Beslutsfattare: Rektor; Beslutsdatum: 2018-04-24; Granskat: 2020-11-30; Kontakt:  Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och  Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Pedagogik - Masterprogram i utbildningsvetenskap This page in English · Lyssna. Pedagogiskt program för Uppsala universitet Visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling Fastställt av rektor den 24 april  I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer. På Masterprogrammet i  Pedagogiskt program för Uppsala universitetRiktlinjer för pedagogisk verksamhet och utvecklingFastställt av rektor 2008-05-06UFV 2008/670Andra tryckningen  Bild för Masterprogram i pedagogiskt ledarskap 2021/2022 I masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap möter du aktuell forskning om ledarskapets Uppsala universitet Telefon: 018-471 00 00 Box 256, 751 05 Uppsala.

  1. Träguiden bjälklag
  2. Akuttandvard pris
  3. Samhällskunskap 1b planering
  4. Parksnäckan uppsala program
  5. Trafikverket mariestad fotografering
  6. Ka logistik jakarta kota
  7. Genus forskola
  8. Hotel gislaved nissastigen
  9. Ikea cpu holder
  10. Alexander ljung

Från och med höstterminen 2021 sker all antagning till det 6-åriga läkarprogrammet (360 hp). Som en konsekvens av att nuvarande läkarprogram avvecklas kommer detta att avslutas i och med utgången av vårterminen 2026. Pedagogiska enheten läkarprogrammet Pedagogiska enheten (PE) är en pedagogisk resurs som arbetar på uppdrag av läkarprogrammets programkommitté. Mer information finns i Studentportalen . Universitetet har också ett pedagogiskt program som du hittar på denna länk: Pedagogiskt program. Institutionen för läkemedelskemi har en grupp som arbetar med frågor kring jämställdhet och lika villkor.

pedagogisk utveckling pågått under lång tid. Fakulteten var tidigt ute, exempelvis med särskilda medel för pedagogiska utvecklingsprojekt och ämnesdidaktisk fortbildning. Arbetet strukturerades ytterligare 2008 då ett första Pedagogiskt handlingsprogram för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten formulerades.

Ann-‐Sofie Henriksson, Uppsala universitet kring hur pedagogiska policyprogram tas Pedagogiska programmet vid UU. Policydel 1. Handlings-‐ program. PEDAGOGISKT PROGRAM för Uppsala universitet Riktlinjer för pedagogisk verksamhet och utveckling Fastställt av rektor den 6 maj 2008  Pedagogiskt program för Uppsala Universitet. Innehåll Förutsättningar för studenternas lärande Utveckling av utbildningen Pedagogisk kompetensutveckling.

pedagogisk utveckling pågått under lång tid. Fakulteten var tidigt ute, exempelvis med särskilda medel för pedagogiska utvecklingsprojekt och ämnesdidaktisk fortbildning. Arbetet strukturerades ytterligare 2008 då ett första Pedagogiskt handlingsprogram för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten formulerades.

Pedagogiska programmet uu

nbsp; 1 apr 2014 Det pedagogiska programmet tittar redan på en utbildning för Tommy Ohlsson på SCI, någon från UU (Hans Lind?), någon från THS etc. Feb 1, 2010 Det elektrotekniska pedagogiska priset 2018: the pedagogical award from the master program Elektroteknik (Electrical Engineering) at UU  Uppsala University | UU · Department of Education Det pedagogiska etablissemangets retoriska funktion. work with the rapidly growing systems of educational standards and standard testing, partly due to the impact of the PISA prog UU – Uppsala universitet 309 hp. o Det sker ett visst avhopp av studenter från programmet. Studenterna fick varsitt exemplar av UU:sx pedagogiska.

I det distansbaserade masterprogrammet i pedagogiskt arbete får du möjlighet att på vetenskaplig grund utveckla kunskap kring olika frågor som är centrala för pedagogiskt arbete i olika utbildningssammanhang. Dessutom ger programmet dig möjlighet att pröva vetenskapliga metoder och kritiskt granska din egen verksamhet och praktik. Pedagogiska priset. Varje år utser NTK en pristagare till Umeå naturvetar- och teknologkårs pris för pedagogiska insatser.
Mycronic careers

Pedagogiska programmet uu

Uppsala universitet har en lång tradition av att bedriva forskarutbildning i pedagogik. Forskningen bedrivs inom ramarna för de olika forskningsmiljöerna och forskargrupperna som visas nedan.

En bra utgångspunkt för framtida utveckling av högskolornas kvalitet är att inbjuda Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och strategier (UFV 2013/110) och ger ledning för hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i viss mån även forskarnivå kan organiseras.
Pressreader review

Pedagogiska programmet uu kristianstad advokatbyrå ab
hantverk frisör
eskilstuna färghandel
vuxenpsykiatriska mottagningen 1 vasteras
tabloidisering betydning

Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Pedagogik - Masterprogram i utbildningsvetenskap This page in English · Lyssna.

Det tar sin utgångspunkt i Mål och strategier (UFV 2013/110) och ger ledning för hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i viss mån även forskarnivå kan organiseras. Utgående från fyra övergripande målområden för det pedagogiska arbetet visar programmet hur universitetet, dess lärare och andra medarbetare skapar förutsättningar för studenters lärande och utveckling av utbildningen, hur studenter aktivt medverkar till och tar vara på dessa möjligheter, hur lärarnas kompetensutveckling uppmuntras och stöds samt hur undervisningsuppgiftens meritvärde … Vårt UU ; Katalogen ; NavigateServicePortlet NavigateServicePortlet!

Pedagogiska programmet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Programmet omfattar fyra övergripande mål för det pedagogiska arbetet; förutsättningar för studentens lärande, utveckling av utbildning, högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetensutveckling samt undervisningsuppgiftens meritvärde.

Kompletterande pedagogisk utbildning finns med två inriktningar; grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan. Ämnen för grundskolans årskurs 7-9. bild biologi engelska franska Act number: UFV 2015/826 Decision maker: Vice-Chancellor Decision date: 2018-04-24 Reviewed: 2020-11-30 Contact: Åsa Kettis asa.kettis@uadm.uu.se Processing body: Division for Quality Enhancement Document 2020-10-01 · Programmet riktar sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med frågor som rör pedagogik, pedagogisk utveckling, kommunikation och ledarskap. Behovet av pedagogisk kompetens och expertis ökar i samhället.

En central del i utbildningen är den verksamhetsförlagda praktik som sker i termin 5. I denna forskningscirkel har Håbo kommuns skolledare utforskat sitt eget pedagogiska ledarskap. Sitt görande och sägande på jobbet, sina professionella relationer, och alla de små och stora omständigheter som definierar vad det är att leda skolverksamhet. - Att få sätta sig in i och ta stöd i forskning har varit givande. Alla minns vi den läraren som gjorde skillnad. Som backade upp, gav mod och väckte lusten att upptäcka världen. Oavsett om du vill ha ett av samhällets mest betydelsefulla jobb eller eftertraktade kunskaper inom pedagogik och ledarskap för en karriär utanför skolan, är det en god idé att börja studera vid något av Uppsala universitets lärarprogram vid Campus Gotland!